Thông báo Hội thảo “Xây dựng mô hình quản lý trường 3 cấp” (18-02-2011)
Tính từ khi Bệnh viện ĐHY Hà Nội đi vào hoạt động năm 2008 đến nay, Trường Đại học Y Hà Nội đã và đang tiếp tục thành lập thêm nhiều đơn vị có tài khoản, con dấu riêng, hoạt động theo mô hình tự hạch toán, trở thành đơn vị tài chính Cấp III trong Trường ĐH Y Hà Nội

Từ khi Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đi vào hoạt động năm 2008 đến nay, Trường Đại học Y Hà Nội đã và đang tiếp tục thành lập thêm nhiều đơn vị có tài khoản và con dấu riêng, hoạt động theo mô hình tự hạch toán, trở thành đơn vị tài chính Cấp III trong Trường. Đây được coi là mô hình chuyển tiếp để từng bước phát triển Nhà trường thành một Đại học Khoa học sức khỏe vào năm 2015 theo tinh thần Dự thảo quy hoạch tổ chức ngành y tế Việt Nam và Quy hoạch Phát triển Trường đã được Bộ Y tế phê duyệt năm 2009.
Để có thể kiện toàn hệ thống quản lý và phân cấp quản lý Trường phù hợp với mô hình tổ chức mới trong giai đoạn chuyển giao này, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường phối hợp với các Phòng, Ban chức năng dưới sự hỗ trợ của Dự án Việt Nam Hà Lan “Xây dựng các Trung tâm chuyên sâu trong các Trường Đại học Y Việt Nam” sẽ tổ chức Hội thảo: “Xây dựng mô hình quản lý Trường 3 cấp” (Kèm theo Chương trình và các sản phẩm mong đợi sau Hội thảo).
Thời gian: Từ 8h30 - 16h30, Chủ nhật ngày 27/02/2011 (xe xuất phát từ Trường lúc 6h30 sáng ngày 27/2).
Địa điểm dự kiến: ASIAN Resort – Hòa Lạc (nằm cuối đường Láng - Hòa Lạc)
Thành phần mời:
- Các Đồng chí trong Ban Giám hiệu Trường;
- Các Đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy;
- Toàn bộ các Đồng chí trong Ban Lãnh đạo (Giám đốc, Phó Giám đốc, Viện trưởng, Phó Viện trưởng) Kế toán trưởng, trưởng Phòng Quản lý Đào tạo ĐH và SĐH, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ của các đơn vị có tên nêu trên;
- Đồng chí Trưởng các Phòng: Tổ chức Cán bộ, Hành chính Tổng hợp, Tài chính Kế toán; Quản trị, Vật tư trang thiết bị, Quản lý Đào tạo Đại học, Quản lý Đào tạo Sau Đại học, Công tác HSSV, Quản lý NCKH; Hợp tác Quốc tế; Phòng Công nghệ thông tin; Tuyên huấn, Ban Quản lý KTX và ĐSSV.
 
DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH
 
I. Phần Tham luận: Dự kiến có 7 bài trình bày:
1. Báo cáo về quy hoạch tổng thể phát triển Trường từ nay đến 2020 và tầm nhìn 2030 (Hiệu trưởng) nghiệm trong quá trình đổi mới công tác tổ chức và quản lý của Khoa Y tế Công cộng khi được chuyển đổi thành Viện ĐT Y học Dự phòng và Y tế công cộng (Viện trưởng Viện ĐT YHDP và YTCC);
7. Những bài học kinh nghiệm từ mô hình tổ chức quản lý Bệnh viện Đại học Y Hà Nội trong 3 năm qua và những kiến nghị, đề xuất (Giám đốc Bệnh viện ĐHY Hà Nội)
II. Phần thảo luận:
Ý kiến tham luận của các phòng, ban chức năng khác.
III. Sản phẩm mong đợi sau Hội thảo:
Thống nhất được mô hình tổ chức, sự phân cấp, phân quyền giữa Trường và các đơn vị tài chính cấp III có tài khoản và con dấu riêng trong các lĩnh vực sau đây:
- Quy trình tuyển dụng, ký hợp đồng, thi tuyển công chức, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo các cấp, công tác bình xét thi đua, khen thưởng...;
- Quy trình quảng cáo tiếp thị, tổ chức tuyển sinh, tổ chức đào tạo, thi hết môn, thi tốt nghiệp, cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ và các văn bằng cho các loại hình đào tạo khác nhau;
- Quy trình phân cấp quản lý tài chính tài sản, bao gồm cả khâu lập dự toán ngân sách hàng năm, dự trù, mua sắm, quản lý, kiểm kê, thanh lý tài sản và quy trình thanh quyết toán.
Đề nghị các cá nhân được phân công báo cáo, các phòng có liên quan chuẩn bị nội dung báo cáo và tham luận tập trung vào đầu ra mong đợi của Hội thảo và những kiến nghị, giải pháp, đề xuất. Mỗi báo cáo tối đa 15 phút. Các báo cáo và tham luận phải được gửi cho Phòng HCTH trước ngày 25/2 để kịp in ấn phục vụ cho Hội thảo.

Phòng HCTH

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein