Thông báo về việc cử cán bộ tham gia nhóm Cộng tác viên Công nghệ thông tin (02-03-2011)
Nhằm tạo mối liên kết trong phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin trong toàn trường, đề nghị các đơn vị trong toàn Trường cử 01 cán bộ tham gia nhóm cộng tác viên Công nghệ thông tin.

Phòng Công nghệ thông tin sẽ tổ chức thường niên các buổi đào tạo, hướng dẫn sử dụng, giới thiệu một số công cụ Công nghệ thông tin hữu ích cho nhóm Cộng tác viên này với mục đích nâng cao năng lực và kỹ năng sử dụng CNTT trong công việc của cán bộ trong Nhà trường tới nhóm Cộng tác viên này để nhân rộng trong toàn Trường.
- Thời gian đăng ký: Hết ngày 18-3-2011
- Dự kiến buổi đào tạo thứ nhất trong năm 2011 là ngày 24/3/2011.
Danh sách xin gửi về phòng Công nghệ thông tin với nội dung sau: Họ tên cán bộ; Điện thoại liên hệ; Email; Mọi chi tiết xin liên hệ: KS. Dương Thị Thu Huyền, Phòng 317 tầng 3 nhà A1, điện thoại: 38523798 - 149, DD: 0904119950 hết ngày 18/3/2011.

Phòng Công nghệ thông tin

Các tin khác

Webiste mới HMU
Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein