Cập nhật thông tin danh bạ điện thoại của Trường Đại học Y Hà Nội (08-03-2011)
Hiện nay, Phòng Hành chính Tổng hợp đang tiến hành hoàn tất Danh bạ điện thoại của Trường Đại học Y Hà Nội.

Để cuốn Danh bạ được cập nhật và chính xác, Phòng Hành chính Tổng hợp đề nghị các đơn vị kiểm tra lại thông tin của đơn vị mình trong cuốn danh bạ được đăng trên trang web của Trường.
Các đơn vị có thông tin cần sửa chữa, bổ sung xin liên lạc với BS. Diệp- Phòng HCTH theo số ĐT: 0933201919 hoặc gửi về địa chỉ email: ngocdiep7177@yahoo.com.
Hạn cuối gửi các thông tin trên là ngày 21/03/2011.
Các đơn vị không có phản hồi gì thì các thông tin trong Danh bạ của đơn vị đó được coi là chính xác, không cần sửa chữa, bổ sung, Phòng HCTH không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đó.

Phòng Hành chính tổng hợp

Các tin khác

Webiste mới HMU
Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein