Thông báo về việc kiểm kê Tài sản tại các đơn vị trong Trường Đại học Y Hà Nội (11-03-2011)
Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Phòng Quản trị tiến hành kiểm kê thực tế tài sản tại các đơn vị từ ngày 15/3/2011.

Đề nghị các đơn vị cử cán bộ quản lý tài sản chuẩn bị báo cáo kiểm kê Tài sản đến 31/12/2010, lập danh mục tài sản cũ hỏng, không sử dụng đề nghị thanh lý hoặc điều chuyển. Mọi thắc mắc xin liên hệ CN. Hoàng Oanh – Phòng Quản trị, điện thoại: 04.38523798, máy lẻ 143 hoặc điện thoại di động: 0945837333.
Xin mời tải file để xem chi tiết: Lịch kiểm kê Tài sản.

Phòng Quản trị

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein