Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” (24-03-2011)
Thực hiện Công văn số 1694/TLĐ ngày 03/10/2007 của Tổng liên đoàn LĐVN về việc khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”. Ban Thường vụ Công đoàn Y tế Việt Nam triển khai hướng dẫn thực hiện công tác khen thưởng Kỷ niệm chương, như sau:

1/ Đối tượng khen thưởng:
a. Cán bộ công đoàn chuyên trách: Là cán bộ công tác tại cơ quan chuyên trách công đoàn các cấp và hưởng lương từ ngân sách công đoàn, có thời gian công tác công đoàn từ 15 năm trở lên.
b. Cán bộ công đoàn không chuyên trách bao gồm: Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Uỷ Ban Kiểm tra, Trưởng phó ban chuyên đề, ban quần chúng công đoàn các cấp, Tổ trưởng, Tổ phó công đoàn (không hưởng lương từ ngân sách công đoàn), có thời gian công tác công đoàn từ 10 năm trở lên.
c. Cán bộ, công nhân, viên chức, làm việc tại các đơn vị trực thuộc công đoàn các cấp (các công đoàn đơn vị trực thuộc Tổng liên đoàn LĐVN) không hưởng lương từ ngân sách công đoàn, nếu có đủ 20 năm công tác trở lên thì được xét khen thưởng Kỷ niệm chương vì sự  nghiệp công đoàn…
d. Người có nhiều đóng góp xây dựng tổ chức công đoàn, ngoài các tiêu chuẩn đã quy định cần có thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng ít nhất 5 năm trở lên, bao gồm:
- Đối với cấp cơ sở: (Sản xuất kinh doanh và hành chính sự nghiệp) có đông đoàn viên từ 1000 đoàn viên trở lên, xét đến chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Bí thư cấp uỷ cùng cấp trở lên.
Các đối tượng khác đã được quy định tại điều 11 Quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn, ban hành kèm theo quyết định 777/QĐ/TLĐ ngày 26/5/2004 của Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn LĐVN thực hiện như các văn bản đã hướng dẫn.
2/ Mức tiền thưởng:
- Mức tiền thưởng cho mỗi cá nhân được Tổng liên đoàn LĐVN khen thưởng Kỷ niệm chương là 400.000đ/người. (theo Hướng dẫn số 2236/HD-TLĐ ngày 31/12/2010 của Tổng liên đoàn LĐVN về việc hướng dẫn thẩm quyền quyết định khen thưởng và quy định mức tiền thưởng áp dụng trong tổ chức công đoàn).
3/ Tổ chức thực hiện
a. Đối với Công đoàn cơ sở
Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nghiên cứu văn bản, phổ biến và hướng dẫn cho đoàn viên đủ điều kiện xét tặng kỷ niệm chương kê khai theo mẫu số 1 (có chữ ký của cá nhân và Ban chấp hành CĐCS xét duyệt và xác nhận).
Ban Chấp hành CĐCS tổng hợp các bản khai của cá nhân đủ tiêu chuẩn (theo mẫu số 2) và làm tờ trình gửi về Công đoàn Y tế Việt Nam
b. Đối với Công đoàn Y tế Việt Nam
Tiếp nhận tờ trình của các CĐCS 1 năm/ lần trước ngày 15/5 hàng năm để tập hợp và trình Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam để khen thưởng “Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7).
Ban Thường vụ CĐYTVN đề nghị CĐCS các đơn vị phổ biến tới từng đoàn viên về đối tượng, tiêu chuẩn và hướng dẫn thực hiện theo đúng trình tự và tiêu chuẩn đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, chính xác, kịp thời. Quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp qua Ban Tổ chức Công đoàn Y tế Việt Nam để được hướng dẫn;  ĐT: 04.3846 1716 (số lẻ 12).
Ghi chú: Đơn vị có thể dowload công văn và mẫu kê khai thành tích tại Website: http://www.congdoanytevn.org.vn/
 
Xin mời download file:
Văn phòng Công đoàn

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein