Thông báo về việc quyết toán Thuế thu nhập cá nhân (28-03-2011)
Hiện nay, Phòng TCKT đã quyết toán thuế TNCN năm 2010. Đề nghị các cán bộ viên chức xuống phòng TCKT kiểm tra, đối chiếu và nộp thuế theo quy định.

Đối với các cán bộ viên chức có từ 2 nguồn thu nhập trở lên sẽ phải tự quyết toán thuế tr­ước ngày 31/3/2011.
Từ năm 2011, Nhà tr­ường sẽ khấu trừ thuế hàng tháng vào l­ương ( thuế tháng 1/2011 và tháng 2/2011 khấu trừ vào l­ương tháng 3/2011). Nhà trư­ờng thông báo đến toàn thể CBCNV đ­ược biết.

Mọi thắc mắc xin liên hệ CN. Nguyễn Ánh Vân – 0983.868.088

Phòng Tài chính kế toán

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC