Báo cáo Hội nghị giao ban Ban Giám hiệu với các Trưởng đơn vị lần thứ nhất năm 2011 (07-04-2011)
Nhằm phát huy dân chủ, công khai các thông tin liên quan, giúp các đơn vị và cán bộ, viên chức có thể theo dõi, giám sát, góp sức chung cho hoạt động của Trường, đồng thời chuẩn bị cho cuộc họp giao ban Ban giám hiệu với Trưởng các đơn vị lần thứ hai, 4/2011, Ban giám hiệu xin thông báo toàn bộ nội dung cuộc họp giao ban lần thứ nhất tháng 2/2011

 Xem nội dung báo cáo.

Phòng Hành Chính tổng hợp

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein