Kế hoạch Tổ chức hội nghị biểu dương Gia đình CBCNVCLĐ tiêu biểu và các cháu học sinh giỏi xuất sắc ngành Y tế năm 2011 (08-04-2011)
Thực hiện chương trình công tác năm 2011 của Công đoàn Y tế Việt Nam trong công tác xây dựng gia đình CBCNCLĐ ngành Y tế theo chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư trung ương Đảng về xây dựng gia đình thời kỳ CNH- HĐH đất nước. Nhân dịp Tháng hành động Vì trẻ em và Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ban Thường vụ Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Hội nghị gặp mặt biểu dương gia đình CBCNVCLĐ tiêu biểu và các cháu học sinh giỏi xuất sắc ngành Y tế năm 2011.

 Xin mời xem tại đây

CÔNG ĐOÀN Y TẾ VIỆT NAM

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein