Thông báo Kết luận của Ban giám hiệu tại cuộc họp “Triển khai Nghị quyết của Chính phủ, thực hiện tiết kiệm chi tiêu ngân sách của Trường” (08-04-2011)
Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 28/3/2011 với các phòng, ban và các đơn vị liên quan, bàn về công tác “Triển khai Nghị quyết của Chính phủ, thực hiện tiết kiệm chi tiêu ngân sách của Trường”, Ban giám hiệu đã thống nhất và kết luận một số nội dung trọng tâm như sau:

xin mời download tại đây 

Nguyễn Đức Hinh

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein