Quy định – Quy chế (29-04-2011)
Danh mục các quy định, quy chế

 

 

<td style="border:dotted lightgrey 1.0pt;mso-border-alt:dotted lightgrey .75pt; class=" msonormal"=""> 

Loại văn bản

Số văn bản

Tên văn bản

 Ngày ban hành

Download

Quyết định

940/QĐ-ĐHYHN

Quy định mức chi trả phụ cấp độc hại

7/4/2011

 

919/QĐ-ĐHYHN

Điều chỉnh mức thu nhập tăng them tối thiểu hàng tháng cho cán bộ, viên chức Trường ĐHYHN

4/4/2011

Download

Quyết định

901/QĐ-ĐHYHN

Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế chi tiêu nội bộ

1/4/2011

Download

 

       

Quyết định

2179/QĐ-ĐHYHN

Ban hành quy chế chi tiêu nội bộ

29/9/2010

Download

Quyết định

2775/QQĐ-ĐHYHN

Banhành mức thu học phí

15/11/2010

Download

Quy chế

 

Quu chế chi tiêu nội bộ

 

Download

   

Phụ lục QChế CTNB mức chi thi tuyển CH, CKI,CKII, NT..

 

Download

   

Phụ lục QChế CTNB mức chi tốt nghiệp CH,CKI,CKII,NT,..

 

Download

 Phụ lục QChế CTNB mức chi làm khoá luận, luận văn,..

 

Download

 

 

Phụ lục QChế CTNB mức chi học phí ĐH

 

Download

 

 

Phụ lục QChế CTNB mức chi học phí  SĐH

 

Download

Quy chế

2016 /QĐ-ĐHYHN

Quản lý tài sản công

9/9/2010

Download

Quy chế

2015 /QĐ-ĐHYHN

Quản lý tài chính

9/9/2010

Download

DHYHN

Các tin khác

Webiste mới HMU
Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein