Thông báo về Lễ trao học bổng ngoài ngân sách (20-05-2011)
Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu và các Quỹ học bổng ngoài ngân sách, Phòng CTCT&HSSV tổ chức lễ trao học bổng ngoài ngân sách cho sinh viên năm học 2010-2011:

- Học bổng Misubishi Corporation: 17h00 Thứ 3, ngày 24 tháng 05 năm 2011 tại Hội trường Quốc tế, Tầng 3 - Nhà A1.
- Học bổng E-land: 11h30 Thứ 6, ngày 27 tháng 05 năm 2011 tại Phòng Giao ban - Tầng 2 - Nhà A1.
Trân trọng kính mới Ban Giám hiệu và các Phòng, Ban liên quan và các sinh viên đến dự.

 

 

 

Phòng CTCT&HSSV

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein