Thông báo học bổng Vallet năm 2011 (07-06-2011)
Tổ chức khoa học Gặp gỡ Việt Nam sẽ tổ chức trao học bổng Vallet 2011 cho những sinh viên và học viên Sau Đại học xuất sắc năm học 2011 của các Trường Đại học / Viện nghiên cứu khoa học tự nhiên và Y học.

Lễ trao học bổng sẽ được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám vào đầu tháng 9 năm 2011. chi tiết.

Mẫu đăng ký tải file

Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein