Quyết định ban hành Quy định chi tiết về chế độ làm việc của Giảng viên và cách tính giờ chuẩn giảng dạy (13-06-2011)
Phòng Quản lý Đào tạo đại học xin gửi tới tất cả các đơn vị giảng dạy Quyết định ban hành Quy định chi tiết về chế độ làm việc của Giảng viên và cách tính giờ chuẩn giảng dạy

Quyết định ban hành Quy định chi tiết về chế độ làm việc của Giảng viên và cách tính giờ chuẩn giảng dạy – tải file
Quy định chi tiết chế độ làm việc của Giảng viên và cách tính giờ chuẩn giảng dạy - tải file

Phòng Quản lý Đào tạo đại học

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein