Chương trình tập huấn công tác Công đoàn năm 2011 (20-06-2011)
Công đoàn Trường thông báo về việc tổ chức Tập huấn Công tác Công đoàn năm 2011 với các nội dung như sau:

- Địa điểm: Thành phố Huế.

- Thời gian: 4 ngày từ ngày 19/7 đến ngày 23/7/2011.

- Thành phần tham dự: Các đồng chí trong BCHCĐ nhiệm kỳ 30, các ban chức năng hoạt động của Công đoàn, BCHCĐ bộ phận, Tổ trưởng tổ phó Công đoàn, Tổ trưởng Nữ công.

- Kinh phí tổ chức: Nhà trường hỗ trợ phương tiện đi lại và tiền phòng ở; Công đoàn Trường sẽ giữ lại tiền nghỉ hè theo Quy chế là 500.000đ/người và thu thêm là 500.000đ/người (nộp ngay khi đăng ký tham gia).

Đề nghị tất cả các Đồng chí  thuộc thành phần trên tham dự đông đủ và đăng ký chính thức tại VP Công đoàn hạn cuối đến ngày 5/7/2011 để chuơng trình Tập huấn đạt kết quả.

 

Văn phòng Công đoàn

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein