Hướng dẫn tra cứu thu nhập cá nhân và thuế thu nhập cá nhân (22-06-2011)
Nhằm thực hiện chủ trương công khai tài chính và tạo điều kiện thuận lợi cho toàn thể cán bộ, viên chức có thể theo dõi chi tiết các khoản thu nhập và thuế thu nhập cá nhân.

 
Phòng Công nghệ thông tin phối hợp với phòng Tài chính – Kế toán đăng tải hệ thống tra cứu thông tin thu nhập và thuế thu nhập cá nhân trên Website của nhà trường. Để sử dụng chức năng này:

1. Yêu cầu: Đăng nhập vào hệ thống bằng mã số cán bộ và password của mỗi cán bộ, viên chức.

2. Tra cứu: Mã cán bộ, viên chức: Các cá nhân tra cứu tại mục Thông tin liên lạc trên Website Thông tin nội bộ - (Truy cập http://www.hmu.edu.vn chọn mục Thông tin nội bộ (bên phải).

  - Để biết được password cá nhân, cán bộ, viên chức gửi thông tin: mã số cán bộ, họ tên, đơn vị công tác tới địa chỉ email tracuuthunhap@hmu.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp với Phòng Công nghệ thông tin (điện thoại 149, 166).

Đề nghị toàn thể cán bộ, viên chức Nhà trường khai thác sử dụng và đóng góp ý kiến để hệ thống được hoàn thiện.

Ghi chú: Tài liệu hướng dẫn đăng nhập đã được phòng Công nghệ thông tin gửi tới địa chỉ email nằm trong tên miền hmu.edu.vn của toàn thể cán bộ, viên chức Nhà trường.

 

Hiệu trưởng
Phó Hiệu trưởng
Lưu Ngọc Hoạt

(Đã ký)

Phòng Công nghệ thông tin

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC