Báo cáo tự đánh giá của Trường Đại học Y Hà Nội (15-05-2011)
Góp ý cho Báo cáo tự đánh giá của trường Đại học Y Hà Nội

   
   

Kính gửi:           Toàn thể cán bộ viên chức

Trường Đại  học Y Hà Nội

 

          Thực hiện quyết định số 65/2007/QĐ – BGDĐT của bộ Giáo dục – Đào tạo ngày 01 tháng 11 năm 2007 về việc đánh giá chất lượng giáo dục các trường các Đại học, Đảng ủy – Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Hà Nội đã thành lập Hội đồng tự đánh giá, Ban Thư ký và các nhóm chuyên trách để triển khai hoạt động này. Thành viên của Hội đồng đánh giá và các nhóm chuyên trách là đại diện của các phòng, ban, đơn vị trong trường. Ban Thư ký hội đồng tự đánh giá và Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng Giáo dục làm đầu mối của hoạt động này. Hoạt động được thực hiện từ tháng 6 năm 2010. Sau một thời gian thực hiện, bản báo cáo dự thảo đã được hoàn thành.

        Để hoàn thiện bản báo cáo,  Đảng ủy – Ban Giám hiệu đề nghị toàn thể cán bộ, viên chức nhà trường tích cực góp ý, bổ sung để hoàn thiện bản báo cáo tự đánh giá.

Ý kiến đóng góp xin gửi về Hội đồng tự đánh giá theo địa chỉ:

TS. Kim Bảo Giang, Trưởng Ban thư ký

Số điện thoại: 04-38523798(435); 0913026483

Email: kimbaogiang@hmu.edu.vn


Xem chi tiết (tải file)

TTKT&ĐBCLGD

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein