Thông báo Hội nghị khoa học tuổi trẻ Trường Đại học Y Hà Nội năm 2011 (30-06-2011)
Kính gửi: Các Đơn vị trong toàn trường

Tiến tới kỷ niệm 110 năm thành lập trường Đại học Y Hà Nội (năm 2012) và chuẩn bị cho hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường Y Dược Việt Nam lần thứ 16 vào tháng 5/2012. Nhà trường sẽ tổ chức Hội nghị khoa học tuổi trẻ vào tháng 11 năm 2011 để tuyển chọn các báo cáo tham dự hội nghị khoa học tuổi trẻ Y – Dược Việt Nam.
Ban Giám hiệu đề nghị các chủ nhiệm đề tài,  các cán bộ giảng dạy rà soát lại các đề tài NCKH của các cán bộ trẻ dưới 35 tuổi và sinh viên  nghiên  cứu khoa học để đăng ký tham gia hội nghị khoa học tuổi trẻ.
Các báo cáo gửi đăng ký tham dự Hội nghị KHCN tuổi trẻ bao gồm: báo cáo toàn văn, tóm tắt đề tài NCKH theo mẫu phụ lục và  (gửi kèm theo file hoặc đĩa CD).

Báo cáo tham gia hội nghị gửi về phòng Quản lý KHCN trước ngày 30/9/2011.

Đề nghị các Bộ môn/ Đơn vị nộp báo cáo đúng hạn và tham gia đầy đủ.
*Mọi chi tiết xin liên hệ: BS. Nguyễn Trung Hiếu – Phòng Quản lý KHCN
 ĐT: 38523798/ 509     Di động: 0904218672   Email:hieu203@yahoo.com

Tham gia báo cáo tại hội nghị khoa học và hướng dẫn sinh viên NCKH là một trong những tiêu chuẩn xét thi đua hàng năm của nhà trường. Ban Giám hiệu đề nghị lãnh đạo các đơn vị triển khai và chỉ đạo bộ môn tích cực tham gia các hoạt động khoa học công nghệ của nhà trường.

Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC