Báo cáo tổng kết hoạt động tự đánh giá của Trường Đại học Y Hà Nọi (26-04-2011)
Vào chiều ngày 25 tháng 4 năm 2011, được sự đồng ý của Đảng Ủy – Ban Giám hiệu nhà trường, Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục đã tổ chức buổi tổng kết hoạt động tự đánh giá của Nhà trường.

Vào chiều ngày 25 tháng 4 năm 2011, được sự đồng ý của Đảng Ủy – Ban Giám hiệu nhà trường, Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục đã tổ chức buổi tổng kết hoạt động tự đánh giá của Nhà trường. Thành phần tham gia buổi tổng kết gồm Hội đồng tự đánh giá, ban Thư ký, Trưởng nhóm, Thư ký các nhóm chuyên trách và Trưởng các đơn vị trong toàn trường.

Hoạt động này được triển khai bắt đầu từ tháng 06 năm 2010.  Đây là quá trình Nhà trường tự xem xét, nghiên cứu các mảng hoạt động như công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế… trên cơ sở các tiêu chuẩn đánh giá do Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành, nhằm rà soát lại tình hình hiện tại, xác định hướng điểu chỉnh mục tiêu cho các giai đoạn tiếp theo, lập kế hoạch khắc phục những điểm tồn tại, phát huy điểm mạnh và thực hiện kế hoạch đã xây dựng để củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của trường.

Trong quá trình triển khai hoạt động các nhóm chuyên trách đã được tập huấn những kỹ năng cần thiết, tổ chức thảo luận nhóm để lập kế hoạch hoạt động cho nhóm; phân tích nội hàm các tiêu chí; phân công viết báo cáo; thu thập minh chứng; sửa, góp ý và hoàn thiện báo cáo.

Tại buổi tổng kết Ts. Kim Bảo Giang – Trưởng ban thư ký đã thay mặt Hội đồng tự đánh giá và các nhóm chuyên trách báo cáo kết quả của quá trình tự đánh giá. Bản báo cáo đã chỉ ra những điểm mạnh, những điểm tổn tại chính và những đề xuất cải thiện cuả từng nhóm nhóm tiêu chuấn đánh giá. Báo cáo cũng đã chia sẻ những hoạt động cải thiện chất lượng được triển khai trong quá trình tự đánh giá.Ví dụ như: Xây dựng sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi; Xây dựng, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị; Nghiên cứu tình hình việc làm của sinh viên; Tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng lượng giá sinh viên v.v..

PGS. TS Nguyễn Đức Hinh – Bí thư Đảng ủy; Hiệu trưởng nhà trường đã đại diện Đảng ủy – Ban Giám hiệu cảm ơn sự cố gắng, nỗ lực, nhiệt tình, trách nhiệm của các nhóm chuyên trách và Trung tâm Khảo thí & Đảm bảo chất lượng trong hoạt động tự đánh giá. Sau bài báo cáo nhiều đại biểu đại diện cho các đơn vị đã có ý kiến đóng góp và thảo luận về các điểm chính của báo cáo. Các đại biểu đều đánh giá bản báo cáo đã phản ánh sát thực tế hoạt động của Nhà trường và giúp mọi người thấy rõ hơn những điểm mạnh và tồn tại. Hội thảo nhất trí còn nhiều hoạt động cần được triển khai để nâng cao chất lượng của Nhà trường, trong đó cần tập trung ưu tiên vào việc phát triển và nâng cấp hệ thống thông tin qua đó giúp nhà trường quản lý theo dõi và đánh giá thường xuyên, kịp thời các hoạt động của Nhà trường.

Báo cáo cơ sở dữ liệu cùa Nhà trường (tải file)

TTKT&ĐBCLGD

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein