Thông báo tuyển dụng Bác sỹ (26-07-2011)
Bệnh viện Đa khoa Lam Sơn với quy mô 500 giường bệnh, để có các bác sỹ phục vụ người bệnh – ngoài số bác sỹ nghỉ hưu. Bệnh viện cần tuyển Bác sỹ để gửi đi đào tạo ở trong nước, ngoài nước về các chuyên khoa ngay từ bây giờ để sau này về làm việc tại Bệnh viện.

Xin mời xem chi tiết:

Bệnh viện Đa khoa Lam Sơn

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein