Thành tựu của Nhà trường trong giai đoạn 2006-2010 (24-12-2013)
Tính đến 3/2011, trường đã đào tạo, đào tạo lại để nâng cao trình độ tay nghề cho nhiều cán bộ, sinh viên (SV), học viên (HV) ở cả hai trình độ đại học (ĐH) và sau đại học (SĐH), cung cấp cho đất nước:

1.505 bác sĩ chuyên khoa định hướng (BSCKĐH),
 • 16.507 bác sĩ, 
 • 143 cử nhân Điều Dưỡng, 
 • 342 tiến sỹ (TS),
 •  1.134 thạc sỹ (ThS),
 •  530 bác sỹ nội trú bệnh viện (BSNT), 
 • 1.499 bác sỹ chuyên khoa cấp II (BSCK II),
 • 6.099 bác sỹ chuyên khoa cấp I (BSCK I), 
Những sinh viên và học viên của Nhà trường đào tạo đã góp phần cung cấp nguồn nhân lực y tế từ đó nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đóng góp cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
 
Trường hiện có 76 đơn vị trực thuộc:
 • 27 phòng, ban, trung tâm; 
 • 03 khoa; 
 • 8 bộ môn y học cơ bản;
 •  22 bộ môn y học lâm sàng;
 •  13 bộ môn y học cơ sở; 
 • 03 viện. 
 • 32 phòng thí nghiệm 
 • 35 phòng thực hành được trang bị các dụng cụ thí nghiệm, thực hành phục vụ cho 16 chuyên ngành thuộc các bộ môn của nhà trường. Trong đó có Trung tâm Y sinh học – Gen Protein , labo Hoá sinh, Trung tâm Thực hành kỹ năng tiền lâm sàng .v.v. đều là các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và tương đương. 
 • 01 xưởng trường, 
 • 01 trung tâm in phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu cho SV và HV. 

Ngoài ra, trường còn có các cơ sở thực hành bên ngoài trường là các bệnh viện, viện nghiên cứu và các cơ sở y tế trong thành phố Hà Nội và một số tỉnh thành khác như: Hà Nam, Thái Nguyên, Bắc Kạn .v.v. 

Trong 5 năm (2006-2010), trường đã tổ chức triển khai:
 • 04 đề tài cấp Nhà nước, 
 • 02 đề tài theo Nghị định thư,
 • 19 đề tài Nghiên cứu cơ bản (NAFORST), 
 • 42 đề tài cấp Bộ và tương đương, 
 • 03 nhiệm vụ lưu giữ quỹ gen, 
 • 02 Chương trình mục tiêu quốc gia. 
Trường còn khuyến khích và hỗ trợ kinh phí để cán bộ GV tham gia NCKH với 196 đề tài cấp cơ sở góp phần thúc đẩy hoạt động NCKH trong trường nói riêng và phát triển ngành y tế nói chung. Nhiều đề tài khoa học được đánh giá cao, đạt nhiều giải thưởng uy tín của ngành, ứng dụng thiết thực vào công tác giảng dạy, nghiên cứu tại trường và thực nghiệm chuyên môn tại các cơ sở y tế.
Nhà trường còn mở rộng liên kết đào tạo và NCKH với các trường, viện, học viện, tổng cục, các cơ sở y tế, các doanh nghiệp để trao đổi thông tin, tư liệu bồi dưỡng cán bộ, hợp tác giải quyết những vấn đề thực tiễn chuyên môn.
 

DHYHN

Các tin khác