Thông báo kế hoạch triển khai việc xét tặng các danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú lần thứ 10 (10-08-2011)
Thông báo và thông tư hướng dẫn xét tặng các danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú

- Thông báo kế hoạch triển khai việc xét tặng các danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú lần thứ 10

- Thông tư thông tư hướng dẫn xét tặng các danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú: Xin mời xem tại đây

Phòng Hành chính tổng hợp

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein