Triển khai hoạt động "Lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của Giảng viên" (19-08-2011)
Công văn số 914/ ĐHYHN- TCCB, ngày 18 tháng 8 năm 2011 về việc triển khai hoạt động "Lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của Giảng viên"

STT

Họ và tên

Đơn vị

Khối bình chọn

1

Nguyễn Đức Nghĩa

Bộ môn Giải phẫu

Y1

2

Nguyễn Vũ Trung

Bộ môn Vi sinh

Y2

3

Phạm Thị Vân Anh

Bộ môn Dược lý

Y3

4

Nguyễn Thị Yến (B)

Bộ môn Nhi

Y4

Bị lỗi khi đọc dữ liệu........    

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein