Thông báo thanh toán kinh phí của các đề tài NCKH năm 2011 (30-09-2011)
Nhà trường đề nghị Chủ nhiệm các đề tài, đề án khẩn trương thực hiện việc thanh toán kinh phí NCKH năm 2011, nếu quá thời hạn trên , kinh phí của các đề tài không giải ngân được phải trả lại BYT thì Chủ nhiệm các đề tài, đề án phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Chi tiết cụ thể

Phòng TCKT

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein