Buổi đối thoại trực tiếp giữa Ban Giám hiệu với đại diện Học viên, sinh viên năm học 2011 - 2012 (12-10-2011)
Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2011, ngày 06/10/2011 Nhà trường đã tổ chức buổi đối thoại trực tiếp giữa Ban Giám hiệu với đại diện Học viên, Sinh viên toàn Trường tại Hội trường lớn.

Trong không khí cởi mở, thẳng thắn và nghiêm túc gần 600 đại diện Học viên, sinh viên đã có những câu hỏi đưa ra được Ban Giám hiệu và các cán bộ, giảng viên trả lời trực tiếp.

Phòng CTCT&HSSV

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein