Danh sách giảng viên được nhận giải "Giảng viên được sinh viên bình chọn năm học 2010 - 2011" & Quy trình bình chọn (18-11-2011)
Danh sách giảng viên được nhận giải "Giảng viên được sinh viên bình chọn năm học 2010 - 2011"

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN ĐƯỢC NHẬN GIẢI

GIẢNG VIÊN ĐƯỢC SINH VIÊN BÌNH CHỌN

NĂM HỌC 2010 – 2011


Kèm theo quyết định số 3341 / QĐ – ĐHYHN, ngày 15  tháng 11 năm 2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội

về việc công nhận danh hiệu Giảng viên được sinh viên bình chọn năm học 2010 – 2011.

STT

Họ và tên

Đơn vị

Khối bình chọn

1

Nguyễn Đức Nghĩa

Bộ môn Giải phẫu

Y1

2

Nguyễn Vũ Trung

Bộ môn Vi sinh

Y2

3

Phạm Thị Vân Anh

Bộ môn Dược lý

Y3

4

Nguyễn Thị Yến (B)

Bộ môn Nhi

Y4

5

Nguyễn Thị Vân

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein