Mẫu biểu đề tài Nghiên cứu khoa học (06-02-2012)
Các mẫu biểu báo cáo cho các cấp của đề tài nghiên cứu khoa học.

1. Mẫu biểu đề tài  cấp nhà nước (tải file)

1b. Mẫu biểu đề tài hợp tác nghị định thư (tải file)

2. Mẫu biểu đề tài cấp bộ (tải file)

3. Mẫu biểu đề tài Nghiên cứu cơ bản  (tải file)

4. Mẫu biểu các nhiệm vụ khoa học công nghệ và nhiệm vụ môi trường (tải file)

5.  Mẫu biểu đề tài cấp cơ sở (tải file)

6. Mẫu biểu dự án tăng cường năng lực labo (tải file)

Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein