Thông báo mua bảo hiểm thân thể năm 2012 (14-02-2012)
Văn phòng Công đoàn thông báo mua bảo hiểm thân thể năm 2012 như sau:

Đề nghị các tổ Công đoàn  vận động Đoàn viên tham gia mua bảo hiểm thân thể năm 2012:

+ Mức bảo hiểm 5 triệu đồng: kinh phí 50.000đ/năm 

(Riêng nam tuổi 61 - 70, nữ tuổi 56 - 60 : kinh phí 153.000 đ/năm)

+ Thời hạn nộp về VPCĐ Trường nhà A1 - Tầng 2

-  Đợt 1/2012 từ  ngày 13 – 20/2/2012 

-  Đợt 2 từ ngày 1/3  - 15/3/2012

 

VPCĐ

Các tin khác

Webiste mới HMU
Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein