Triển khai hoạt động xây dựng hệ thống chỉ số chất lượng (14-02-2012)
Nhà trường đang triển khai hoạt động xây dựng hệ thống chỉ số và biểu mẫu thu thập thông tin cho quản lý chất lượng trường Đại học Y Hà Nội

 

          Đảm bảo chất lượng là một quá trình liên tục duy trì chất lượng và liên tục cải tiến chất lượng theo cấu trúc hệ thống. Để quá trình này được thực hiện thường xuyên và hệ thống, các số liệu và chỉ số phản ánh các hoạt động của nhà trường cần được xây dựng, thu thập, phân tích và báo cáo định kỳ.

          Trường Đại học Y Hà Nội sẽ tiến hành xây dựng và ban hành một hệ thống chỉ số chất lượng cùng các biểu mẫu thu thập thông tin nhằm phục vụ cho quá trình theo dõi và quản lý thường xuyên các hoạt động của Nhà trường. Hiện tại,Trung tâm khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục được giao nhiệm vụ phác thảo bộ chỉ số chất lượng. Bộ chỉ số chủ yếu bao gồm các chỉ số định lượng, dễ dàng thu thập qua công tác thống kê định kỳ tại các đơn vị. Bộ chỉ số cho phép theo dõi và giám sát chất lượng giáo dục hàng năm. Bộ chỉ số bao gồm các chỉ số hoạt động, chỉ số kết quả các hoạt động của các đơn vị liên quan trong nhà trường. Bộ chỉ số được xây dựng dựa trên cơ sở dữ liệu, các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục do bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, đồng thời  tham khảo các tài liệu của các trường trong nước và Quốc tế.

          Bộ chỉ số sẽ được Hội đồng xây dựng chỉ số chất lượng của nhà trường tư vấn, góp ý để hoàn thiện. Sau đó, Trung tâm KT & ĐBCLGD sẽ tổ chức hội nghị thống nhất Bộ chỉ số với các đơn vị liên quan. Sau khi có bộ chỉ số hoàn thiện, Trung tâm sẽ tiến hành xây dựng các biểu mẫu thu thập và quy trình thực hiện và hướng dẫn cụ thể và các lấy chỉ số. Dự kiến sẽ ban hành và sử dụng bộ chỉ số trong năm 2012. Hy vọng Bộ chỉ số sẽ là công cụ góp phần giúp Nhà trường mô tả, phân tích được thực trang chất lượng; So sánh về chất lượng giáo dục giữa các giai đoạn khác nhau, so sánh với các trường đại học trong khu vực và quốc tế; Cung cấp thông tin cho hoạt động tự đánh giá và từng bước hình thành văn hóa chất lượng trong nhà trường.

 

TT KT & ĐBCLGD

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein