Quyết định về việc đặt tên cho các khu nhà làm việc trong khuôn viên Trường Đại học Y Hà Nội (17-02-2012)
Căn cứ Quyết định số 452/QĐ-ĐHYHN ngày 15/2/2012 về việc đặt tên cho các khu nhà làm việc trong khuôn viên của Trường Đại học Y Hà Nội.

Nay đặt tên cho các tòa nhà làm việc trong khuôn viên Trường Đại học Y Hà Nội tại số 1 phố Tôn Thất Tùng – Đống Đa - Hà Nội như sau:  sơ đồ cụ thể

TT

Mô tả hiện trạng nhà

Đặt tên

1

Nhà Điều hành A1 (nơi làm việc của Ban Giám hiệu và khối Phòng, Ban)

Nhà A1

2

Nhà Tiền lâm sàng A2

Nhà A2 (Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

3

Nhà làm việc A3

Nhà A3

4

Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt (cạnh Hội trường lớn)

Nhà A4

5

Nhà KTX E5 (Nơi làm việc của Bệnh viện, Viện, các Khoa, Bộ môn)

Nhà A5

6

Nhà Chuyên gia NN (nơi làm việc của Viện ĐTYHDP&YTCC, Thư viện, Trung tâm kiểm chuẩn)

Nhà A6

7

Nhà ăn sinh viên và CLBSV (nơi làm việc của các Khoa, Viện)

Nhà A7

8

Nhà 1 tầng hiện nay TTDVTH và Ban QLKTX đang làm việc

Nhà A8

9

Nhà 1 tầng hiện nay Trạm Y tế đang làm việc

Nhà A9

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 2 năm 2012

Hiệu trưởng

Nguyễn Đức Hinh

(Đã ký)

Phòng Quản trị

Các tin khác

Webiste mới HMU
Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein