Quy trình quản lý khoa học công nghệ (29-02-2012)
Quy trình quản lý các đề tài khoa học công nghệ các cấp

1. Qui trình quản lý và thực hiện đề tài cấp Nhà nước, đề tài cấp Nhà nước dạng hợp tác nghị định thư. (tải file)

2. Qui trình quản lý và thực hiện đề tài cấp Bộ. (tải file)

3. Qui trình quản lý và thực hiện đề tài Nghiên cứu cơ bản. (tải file)

4. Qui trình quản lý và thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ và nhiệm vụ môi trường. (tải file)

5. Qui trình quản lý và thực hiện đề tài cấp cơ sở. (tải file)

6. Qui trình quản lý và thực hiện dự án tăng cường năng lực labo. (tải file)

7. Qui trình lập kế hoạch tài chính, hướng dẫn thanh quyết toán cho đề tài NCKH.  (tải file) 

Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein