Thông báo về Hội nghị Giao ban Ban Giám hiệu với các Trưởng đơn vị trực thuộc (09-03-2012)
Thông báo về Hội nghị Giao ban Ban Giám hiệu với các Trưởng đơn vị trực thuộc tổ chức ngày 02/03/2012:

+ Thông báo Hội nghị và danh sách các đơn vị không tham dự Hội nghị: chi tiết

+ Nội dung các báo cáo đã được trình bày tại Hội nghị

- Báo cáo của PGS Hinh

- Xây dưng chương trình chi tiết của ĐH

- Kế hoạch xây dựng chương trình SĐH

- Bổ xung hoàn thiện một số quy định đào tạo SĐH

- Kế hoạch phát triển công nghệ thông tin

- Báo cáo công tác chuẩn bị hội nghị Mékong Santé III

Phòng HCTH

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein