Thông báo về việc đăng bài Nghiên cứu khoa học nữ năm 2012 (27-04-2012)
Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày Thành lập trường Đại học Y Hà Nội, 65 năm thành lập Công đoàn trường, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Công đoàn trường được đăng miễn phí một số tạp chí Nghiên cứu Y học của Đại học Y Hà Nội vào tháng 6 năm 2012 cho nữ CBVC.

         Đề nghị tất cả các Đồng chí tổ trưởng Công đoàn và Tổ trưởng nữ thông báo cho các nữ đoàn viên tham gia nộp bài theo các nội dung dưới đây:

         - Thể lệ bài viết: Theo yêu cầu chung của Tạp chí nghiên cứu Y học Đại học Y hà Nội (các đ/c truy cập trên Website của trường để biết chi tiết về tiêu chuẩn đăng bài như: cách trình bầy, cỡ chữ, phông chữ...).

           - Thành phần tham gia: Mỗi tổ nữ các Bộ môn lâm sàng và cơ sở được đăng 2 bài.

           - Thời hạn nộp bài: Hạn cuối cùng nộp bài ngày 30/5/2012.

     - Địa điểm nộp bài: Tại Văn phòng Công đoàn, nôp cho Đ/c Lê Thị Phương Anh (địa chỉ email: lephuonganh26@gmail.com )

Chú ý:  Các đ/c Ghi rõ điện thoại cá nhân và tên đơn vị để liên lạc.

Xin mời tải file: Thể lệ đăng bài trên Tạp chí

                   TM: BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

               Chủ tịch

                Nguyễn Trần Thị Giáng Hương

              (Đã ký)

Văn phòng Công đoàn

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein