Phương án đặt tên cho các khu giảng đường (27-04-2012)
Trung tâm dịch vụ tổng hợp xin thông báo đến các Đơn vị và cá nhân trong toàn Trường về phương án đặt tên cho các khu giảng đường...

Để phương án được hoàn thiện, Trung tâm dịch vụ tổng hợp nhất mong các Đơn vị và cá nhân trong toàn Trường đóng góp ý kiến. Mọi thông tin xin gửi về Trung tâm dịch vụ tổng hợp - gặp đ/c Nguyễn Hữu Vinh - Tổ Giảng đường, số ĐT: 0912615572.

Xin mời xem: Phương án đặt tên cho giảng đường

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein