Lấy ý kiến về dự thảo Quy chế, quy định của Trường Đại học Y Hà Nội (10-05-2012)
Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

Thực hiện nhiệm vụ của Trường Đại học Y Hà Nội về việc rà soát, nghiên cứu và đề xuất những vấn đề, nội dung cần sửa đổi trong một số quy chế, quy định để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất phù hợp với giai đoạn phát triển mới của nhà trường, Tổ nghiên cứu và đề xuất sửa đổi một số quy chế, quy định trong Trường Đại học Y Hà Nội xây dựng bản dự thảo:  “Quy định về chức năng, nhiệm vụ của các Phòng, Ban, Trung tâm trong Trường Đại học Y Hà Nội (Sửa đổi, bổ sung)”. Xem chi tiết tại đây.

Các đơn vị trong Trường nghiên cứu bản dự thảo, đóng góp ý kiến bằng văn bản gửi về Phòng TCCB trước ngày 15/5/2012.

Phòng Tổ chức cán bộ

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein