Quyết định về việc tặng Bằng khen của Bộ Y tế cho Tập thể và cá nhân của Trường Đại học Y Hà Nội (31-08-2012)
Quyết định của Bộ Y tế tặng Bằng khen cho Tập thể và cá nhân của Trường Đại học Y Hà Nội đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2010-2011

Xem thông tin chi tiết:

1. Quyết định về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho 04 tập thể và 46 cá nhân thuộc Trường Đại học Y Hà Nội

2. Quyết định về việc tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm học 2010 - 2011

3. Quyết định về việc tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp Bộ" năm học 2010 - 2011

Đề nghị các Tập thể và các cá nhân có tên trong Quyết định khen thưởng đến dự lễ Khai giảng năm học ngày 5/9/2012 mặc lễ phục để nhận các danh hiệu thi đua.

Phòng Hành chính tổng hợp

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein