Thông báo về việc cung cấp thông tin trong cuốn kỷ yếu 65 năm Công đoàn (01-06-2012)
Nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày Thành lập Trường Đại học Y Hà Nội, 65 năm thành lập Công đoàn trường.

Được sự đồng thuận của Ban Lãnh đạo Nhà trường, Công đoàn Trường sẽ ra cuốn kỷ yếu “65 năm Công đoàn Trường Đại học Y Hà Nội” vào tháng 11 năm 2012.

Để có số liệu cập nhật của các đơn vị, BCH Công đoàn Trường đề nghị các đồng chí Ủy viên BCH Công đoàn bộ phận, các đ/c Tổ trưởng Công đoàn các Đơn vị cung cấp một số thông tin chủ yếu theo các nội dung sau:

Tên Tổ công đoàn:.....................

- Năm thành lập: ...................

- Tổng số đoàn viên:.............trong đó nữ:........

- Tổ trưởng Công đoàn hiện nay:....................

- Trình độ chuyên môn: Giáo sư:... Tiến sĩ:... Thạc sĩ:... đại học:...  KTV:...

- Nêu tóm tắt hoạt động chính của Tổ Công đoàn đơn vị. 

- Các hình thức khen thưởng Đơn vị và Tổ Công đoàn đã được tặng thưởng như:  Huân huy chương, bằng khen các cấp, kỷ niệm chương cho tập thể và cá nhân.

Mỗi đơn vị gửi kèm 3 ảnh: Ảnh tập thể, hoạt động chuyên môn, hoạt động phong trào.

- Thời hạn nộp thông tin: Hạn cuối cùng ngày 30/6/2012.

- Địa chỉ nộp bài: Tại Văn phòng Công đoàn, bản mềm nộp cho đ/c Lê Thị Phương Anh (địa chỉ email: lephuonganh26@gmail.com).

TM. BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

CHỦ TỊCH

NGUYỄN TRẦN THỊ GIÁNG HƯƠNG

Văn phòng Công đoàn

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein