Thông báo về việc kê khai giờ giảng định kỳ (15-06-2012)
Thực hiện kế hoạch năm học 2011-2012 và lập kế hoạch đào tạo năm học 2012-2013 làm căn cứ lập dự toán ngân sách theo năm kế hoạch.

Nhà trường đề nghị các Khoa, Bộ môn trực thuộc trường và các phòng chức năng liên quan thực hiện một số nội dung sau:

Xin mời download:
1. Thông báo kê khai giờ giảng định kỳ - tải file
2. Biểu mẫu: Kế hoạch giảng dạy năm học 2012-2013 - tải file
3. Biểu mẫu: Tổng hợp giờ giảng 2011-2012 - tải file
Quy định chi tiết chế độ làm việc của Giảng viên và cách tính giờ chuẩn giảng dạy click vào link dưới đây: http://www.hmu.edu.vn/news/newsdetail.asp?targetID=2266

 

Phòng Quản lý Đào tạo đại học

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein