Thông báo về việc kê khai xây dựng định mức vật tư-hóa chất-súc vật thí nghiệm (26-06-2012)
Để tiến tới chuẩn hóa và đáp ứng tốt hơn các nhu cầu phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

Theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu, Nhà trường sẽ triển khai xây dựng định mức vật tư-hóa chất-súc vật thí nghiệm phục vụ cho công tác giảng dạy của tất cả các Bộ môn.
Xin mời tải file:

Phòng Vật tư trang thiết bị

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein