Đề xuất nghiên cứu hợp tác với cơ quan nghiên cứu khoa học và công nghệ liên hiệp bang CSIRO- Úc (03-07-2012)
Bộ KH & CN thong báo: Hợp tác KH& CN giữa Việt Nam và Úc đang trong giai đoạn tiến triển rất tốt. Năm 2012, hai nước sẽ ký kết hiệp định hợp tác về KH7CN. Nă m 2013 , hai nước sẽ kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao

 Để chuẩn bị cho các hoạt động nghiên cứu chung giữa hai nước, cơ quan nghiên cứu khoa học và công nghệ liên hiệp bang CSIRO- Úc phối hợp với Bộ KH&CN đề xuất một số định hướng nghiên cứu chung sử dụng nguồn kinh phí của Chính phủ Úc thông qua AusAID, ACIAR và các tổ chức như WB ( dự kiến kinh phí trong khoản
300.0000 USD – 10.000.000.000 USD). Để có cơ sở tổng hợp các nhu cầu nghiên cứu hợp tác với CSIRO báo cáo bộ trưởng Bộ KH&CN trong buổi làm việc ngày 10/7, Bộ KH&CN đề nghị các nghiên cứu viên xây dựng chương trình/dự án hợptacs với CSIRO – Úc theo mẫu sau:

#1. Đề xuất tên dự án (Nêu tóm tắt tính cấp thiết và thực tiễn của dự án )

#2. Thời gian thực hiện
#3. Tỏng kinh phí ( phía Úc /phia Vietnam )
#4. Chủ nhiệm dự án

Để dự án có tính khả thi cần chú ý các yếu tố:

#1. Lĩnh vực ưu tiên: Bảo vệ môi trường, Quản lý tài nguyên, đất, nước, sinh thái, an toàn thực phẩm, chế biến sau thu hoạch, xử lý nước, Biến đổi khí hậu, Phòng chống dịch bệnh cho người và gia súc.

#2 Đảm bảo độ bao phủ đa ngành, đa lĩnh vực, giải quyết các bài toán mang tính khu vực sẽ đươc ưu tiên .
#3. Dự án viết bằng tiếng Anh ( Nếu viết tiếng Việt thì ghi chú các thuật ngữ chuyên ngành)
#4. Thời hạn đề xuất trước ngày 7/7/2012 gửi về Bộ KH&CN

Bui Quy Long (Mr.)
Director
America and The South Pacific Division
International Cooperation Department
Ministry of Science and Technology
4th Level, 113 Tran Duy Hung, Cau Giay, Ha Noi, SR. Vietnam
T: + 84.4.39436688; F: + 84.4.39439987 M:+ 84903204168
E: bqlong@most.gov.vn/buiq_long@yahoo.com

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein