Dự thảo Nội quy Ký túc xá của Trường Đại học Y Hà Nội (18-07-2012)
Căn cứ thực tế và thực hiện nhiệm vụ chức năng được giao...

Ban QL KTX - ĐSSV đã tiến hành soạn Dự thảo “Nội qui ký túc xá” và “Khung xử lý kỷ luật vi phạm nội qui ký túc xá” mới thay thế cho “Nội qui ký túc xá” và “Khung xử lý kỷ luật vi phạm nội qui ký túc xá” cũ đã có nhiều điểm không còn phù hợp.
Để việc ban hành nội qui KTX đảm bảo tính công khai, dân chủ, khách quan, sát với thực tế và ngày một hoàn thiện hơn công tác quản lý phục vụ SV - HV, Ban QLKTX – ĐSSV mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các phòng ban chức năng, đơn vị liên quan trong toàn Trường, đặc biệt là học viên, sinh viên Trường Đại học Y Hà Nội.
Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về:
- Đ/c: Ban Quản lý KTX – ĐSSV Trường Đại học Y Hà Nội (trước ngày 31/7/2012)
- Điện thoại: 0438523798 * 152 (151).
- Email:  DangKTX72@yahoo.com.vn
Trân trọng cảm ơn.

Xin mời tải file:

1. Dự thảo Nội quy Ký túc xá
2. Dự thảo Khung xử lý kỷ luật vi phạm

 

Ban Quản lý Ký túc xá

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein