Kết luận của Ban Giám hiệu về việc tự kiểm tra công tác hành chính - văn thư Trường Đại học Y Hà Nội (08-08-2012)
Thực hiện Quyết định số 462/ĐH-ĐHYHN ngày 16 tháng 2 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội về việc thành lập tổ tự kiểm tra công tác hành chính-văn thư của Trường Đại học Y Hà Nội và kế hoạch tự kiểm tra của Phòng HCTH đã được phê duyệt.

Từ ngày 05 tháng 3 năm 2012 đến ngày 01 tháng 6 năm 2012, Tổ tự kiểm tra đã tiến hành kiểm tra công tác hành chính, văn tư tại các đơn vị thuộc Trường Đại học Y Hà Nội.

Xét báo cáo kết quả công tác tự kiểm tra đợt I ngày 10 tháng 4 và đợt II ngày 06 tháng 6 năm 2012 của Tổ tự kiểm tra, Ban Giám hiệu Nhà trường kết luận như sau:

Xin mời tải file để xem thông tin chi tiết:
1. Kết luận của Ban Giám hiệu về việc tự kiểm tra công tác hành chính - văn thư Trường Đại học Y Hà Nội - tải file.
2. Báo cáo kết quả tự kiểm tra công tác Hành chính - Văn thư đợt I - tải file.
3. Báo cáo kết quả tự kiểm tra công tác Hành chính - Văn thư đợt II - tải file.

 

 

 

Phòng Hành chính tổng hợp

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein