Tổng kết một số hoạt động Khảo thí và Đảm bảo chất lượng năm học 2011 - 2012 (09-08-2012)
Báo cáo tóm tắt một số hoạt động Khảo thí và Đảm bảo chất lượng năm học 2011 - 2012

BÁO CÁO TÓM TẮT MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRONG CÔNG TÁC KHẢO THÍ & ĐBCL NĂM HỌC 2011 - 2012

I. Một số hoạt động chính về Khảo thí & ĐBCLGD năm học 2011 – 2012

1. Tổ chức làm đề và chấm thi thường xuyên cho các Bộ môn trong thi lý thuyết.

2. Trong năm học 2011 - 2012 đã tổ chức thi cho 20556 lượt sinh viên, 55 lượt thi lần 1 và nhiều lượt thi lại khác cho 17 Bộ môn.

3. Giám sát thi cho tất cả các môn thi trắc nghiệm.

4. Phân tích chất lượng đề thi trắc nghiệm và thông báo kết quả phân tích đề thi cho từng Bộ môn, tạo điều kiện cho các bộ môn xem xét và nâng cao chất lượng câu hỏi thi.

5. Hỗ trợ các Bộ môn kỹ năng xây dựng câu hỏi thi trắc nghiệm và quản lý ngân hàng câu hỏi thi hết môn của các Bộ môn.

6. Thu nhận 27086 Phiếu phản hồi bài giảng của 327 Giảng viên thuộc 48 Bộ môn, số phiếu này đang được hoàn tất phần xử lý số liệu để gửi về từng Bộ môn trong đầu năm học.

7. Thu nhận phiếu Bình chọn Giảng viên được sinh viên yêu quý.

8. Xây dựng hệ thống chỉ số chất lượng của Trường.

II. Các hoạt động về Khảo thí & ĐBCL dự kiến thực hiện trong năm học 2012 – 2013

1. Tiếp tục hướng dẫn và hỗ trợ các Bộ môn phát triển đề thi trắc nghiệm, đánh giá đề thi trắc nghiệm.

2. Tổ chức thi và chấm thi trắc nghiệm cho các Bộ môn

3. Phân tích kết quả thi trắc nghiệm của các bộ môn đã tổ chức thi (theo môn thi, theo từng câu hỏi thi).

4. Đào tạo cán bộ về các nội dung liên quan đến kỹ năng phần mềm, phân tích câu hỏi thi và đề thi trắc nghiệm

5. Tổ chức 1- 2 lớp tập huấn về Lượng giá.

6. Đào tạo cán bộ, chuẩn bị cơ sở vật chất và kỹ thật cho thi trắc nghiệm trên máy tính.

7. Tiếp tục hoạt động thu nhận Phản hồi bài giảng của Giảng viên, Giảng viên được sinh viên yêu quý và thu thập hệ thống chỉ số chất lượng.

8. Triển khai hoạt động Phản hồi bài giảng Lâm sàng và Phản hồi môn học.

III. Đề nghị các Bộ môn

1. Nộp ngân hàng đề thi về Trung tâm theo lộ trình đã thống nhất (đối với các Bộ môn chưa nộp ngân hàng câu hỏi – danh sách Trang 3).

2. Bổ sung về số lượng, cập nhật về nội dung (đối với các Bộ môn đã nộp ngân hàng câu hỏi – danh sách Trang 2)

DANH SÁCH CÁC BỘ MÔN ĐÃ NỘP NGÂN HÀNG

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

STT

Tên Bộ môn

Ghi chú

1

Nội

 

2

Ngoại

 

3

Sản

 

4

Nhi

 

5

Mắt

 

6

CĐHA

 

7

DD&ATTP

 

8

GDSK

 

9

Mô phôi

 

10

Giải phẫu

 

11

TCYT

 

12

Ngoại ngữ

 

13

Hóa sinh

 

14

Sinh Y học – Di truyền

 

15

Toán –Tin

 

16

Sinh lý học

 

17

Da liễu

 

18              Dị ứng Chưa thi

19

Mác Lê

Ngân hàng tự luận

 

DANH SÁCH CÁC BỘ MÔN CHƯA NỘP

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

STT

Tên Bộ môn

Ghi chú

1

Viện ĐT YHDP & YTCC

3 Bộ môn đã nộp: GDSK, TCYT, DD&ATTP

2

Khoa YHCT

 

3

Khoa Điều dưỡng – Hộ sinh

 

4

Khoa Kỹ thuật Y học

 

5

Lao

 

6

Sinh lý bệnh – Miễn dịch

 

7

Giải phẫu bệnh

 

8

Ung thư

 

9

Truyền nhiễm

 

10

Y học hạt nhân

 

11

Y pháp

 

12

Tâm thần

 

13

Thần kinh

 

14

Y vật lý

 

15

Hóa học

 

16

Ký sinh trùng

 

17

Vi sinh

 

18

Phục hồi chức năng

 

19

Tai mũi họng

 

20

Giáo dục y học & Tiền lâm sàng

 

21

Dược lý

 

22 Viện ĐT RHM  

XIN TRÂN TRỌNG SỰ HỢP TÁC CỦA CÁC BỘ MÔN!

TT KT & ĐBCLGD

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein