Tổ chức khóa tập huấn "Hướng dẫn phát triển trắc nghiệm lý thuyết trong lượng giá sinh viên" (17-08-2012)
Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Dự án chương trình phát triển nguồn lực Y tế (ADB) và đơn vị ĐTTV Giáo dục Y học Dự án Việt Nam – Hà Lan tổ chức khóa tập huấn: “Hướng dẫn phát triển trắc nghiệm Lý thuyết trong lượng giá sinh viên” cho Giảng viên các bộ môn.

BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số :       /ĐHYHN-TT KT& ĐBCLGD                            Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2012

     V/v: Tập huấn Khảo thí

Kính gửi:   Các bộ môn

            Thực hiện chủ trương của Nhà trường trong công tác Khảo thí và được sự hỗ trợ của Dự án Chương trình Phát triển nguồn nhân lực y tế (ADB) và Đơn vị ĐTTV Giáo dục Y học Dự án Việt Nam - Hà Lan, Trung tâm Khảo thí và ĐBCLGD tổ chức khoá tập huấn “Hướng dẫn phát triển trắc nghiệm Lý thuyết trong lượng giá sinh viên”. Mục tiêu của khoá tập huấn nhằm hướng dẫn kỹ năng và phương pháp tạo câu hỏi thi, cách tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính. Nhà trường yêu cầu Bộ môn cử 02 cán bộ tham dự (ưu tiên cán bộ trẻ, chưa được tập huấn về phát triển trắc nghiệm lý thuyết) . Danh sách cán bộ được cử đi tập huấn xin gửi về Trung tâm qua địa chỉ email: ktdbcl@hmu.edu.vn hoặc số điện thoại 0438523798 (156) trước ngày 22/8/2012.

Thời gian: Ngày 24, 27, 28, 29/8/2012 (sáng 8h -11h30, chiều 14h -17h

Địa điểm: Hội trường Viện ĐT YHDP&YTCC, tầng 1, nhà A1- ĐH Y Hà Nội.

Yêu cầu đối với cán bộ tham dự:

-         Đến và về đúng giờ.

-         Tham gia đầy đủ các buổi học.

-         Khi đi mang theo SGK (cơ sở để soạn câu hỏi).

-         Bộ câu hỏi trắc nghiệm bộ môn đã phát triển (nếu có)

-         Nên mang máy tính xách tay (nếu có).

Đề nghị lãnh đạo đơn vị bố trí thời gian và tạo điều kiện để các cán bộ tham gia hoàn thành tốt khoá tập huấn.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu TT Khảo thí & ĐBCLGD

- Lưu trữ. 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

Lưu Ngọc Hoạt

 

 Danh sách các bộ môn được mời tham gia:

1. Bộ môn Dược lý

2. Bộ môn Giải phẫu bệnh

3. Bộ môn Ký sinh trùng

4. Bộ môn Mô phôi và Phôi thai học

5. Bộ môn Sinh lý bệnh - Miễn dịch

6. Bộ môn Sinh lý học

7. Bộ môn Vi sinh

8. Khoa kỹ thuật Y học

9. Bộ môn Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng

10. Bộ môn Nội tổng hợp

11. Bộ môn Ngoại 

12. Bộ môn Tâm thần

13. Bộ môn Tai mũi hong

14. Bộ môn Thần kinh

15. Bộ môn Truyền nhiễm

16. Khoa Y học cổ truyền

17. Bộ môn Dân số học

18. Bộ môn DD - ATTP

19. Bộ môn Giáo dục sức khỏe

20. Bộ môn Thống kê tin học y học

 

TTKT&ĐBCLGD

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein