Hướng dẫn phiên giải kết quả phiếu phản hồi bài giảng và tổng hợp một số kết quả chung toàn trường (15-10-2012)
Hướng dẫn phiên giải kết quả phiếu phản hồi bài giảng và tổng hợp một số kết quả chung toàn trường

 

 

MỘT SỐ KẾT QUẢ CHUNG TOÀN TRƯỜNG

1. Tỷ lệ % điểm số của từng giảng viên do sinh viên đánh giá so với điểm tối đa

 

2. Tỷ lệ % điểm đánh giá của sinh viên tính chung cho  từng bộ môn

 

3. Tỷ lệ % điểm do sinh viên đánh giá tính trên điểm tối đa theo khối

 

 

 

 

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein