Quy trình quản lý khoa học công nghệ (30-08-2012)
Quy trình quản lý các đề tài khoa học công nghệ các cấp.

1. Quy trình quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia và tương đương. (tải file)

2. Quy trình quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ và tương đương. (tải file)

3. Quy trình quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ do Quỹ Nafosted tài trợ. (tải file)

4. Quy trình quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Thành phố và tương đương (tải file)

5. Quy trình quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở do Trường quản lý trực tiếp (tải file)

6. Quy trình quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở tại Đơn vị cấp 3 (tải file)

7. Quy trình thẩm định và công nhận sáng kiến cải tiến cấp Trường (tải file)

8. Quy trình Tổ chức và quản lý hồ sơ các phiên họp của Hội đồng Khoa học và đào tạo. (tải file)

Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein