Thông báo các mẫu quy định bộ nhận diện thương hiệu Trường Đại học Y Hà Nội (01-10-2012)
Căn cứ Quyết định số 2567/QĐ-ĐHYHN ngày 19 tháng 9 năm 2012 - Hiệu Trưởng đã ký ban hành về việc phê duyệt bộ nhận diện thương hiệu của Trường Đại học Y Hà Nội.

Căn cứ vào các mẫu trong quy định này, Trưởng các đơn vị trong toàn trường chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, sử dụng cho các nội dung theo mẫu đã được quy định.

Xem chi tiết dưới đây:

- Nội dung quyết định. (click vào đây)

- Nội dung bộ nhận diện thương hiệu. (click vào đây)

Phòng Công nghệ thông tin

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein