Thông báo nộp danh sách khen thưởng tập thể cán bộ và cá nhân đã góp phần hợp tác với Lào (03-10-2012)
Căn cứ Công văn số: 1367/ĐHYHN-TCCB.

Kính gửi: các đơn vị toàn Trường

Thực hiện công văn số 718/DDSQL.VHGD.2012 ngày 21/9/2012 của Đại sứ quán Lào tại Việt nam về việc thành lập danh sách đề nghị Bộ Y tế Lào khen thưởng các tập thể, cá nhân đã có thành tích góp phần hợp tác về lĩnh vực đào tạo cán bộ Y tế cho CHDCND Lào trông thời gian qua để Bộ Y tế Lào khen thương:

( Xem thông tin chi tiết) 

Đại học Y Hà Nôi

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein