Thông báo bổ sung lý lịch khoa học năm 2012 (06-10-2012)
Nhằm phục vụ cho hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia khoa học theo công văn số 5943/BYT-K2ĐT, ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Bộ Y tế, Ban giám hiệu đề nghị các cán bộ giảng viên nhà trường là Giáo sư, Phó giáo sư và cán bộ có học vị Tiến sỹ gửi lý lịch khoa học (gồm bản in và file điện tử) về phòng Quản lý Khoa học - Công nghệ trước ngày 14/10/2012.

File điện tử và bản in xin gửi về: CN. Tống Thị Khuyên, phòng 319, nhà A1, ĐT: 098 890 7119, email: tongkhuyendhyhn@gmail.com

Mẫu lý lịch đề nghị download tại đây.

Phòng Quản lý Nghiên cứu khoa học

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein
TRAC