Thông báo về việc hướng dẫn thanh toán phụ cấp độc hại, hiện vật (11-10-2012)
Thực hiện Thông tư liên tịch số 13/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 30/5/2012 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.

Theo sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu và Hội đồng xét phụ cấp độc hại, Phòng Tổ chức cán bộ thông báo tới các đơn vị và cá nhân đang hưởng phụ cấp độc hại hiện vật như sau:

Xin mời tải file để xem chi tiết:

1. Thông báo về việc hướng dẫn thanh toán phụ cấp độc hại, hiện vật - tải file.

2. Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng….. - tải file

Phòng Tổ chức cán bộ

Các tin khác

Nhận diện HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein