Thông báo về việc giới thiệu sách của các Đơn vị và cá nhân trên Cổng thông tin điện tử của Nhà trường (31-10-2012)
Hướng tới Lễ kỷ niệm 110 năm thành lập Trường 15/11/2012 - đánh dấu sự hình thành và lịch sử phát triển của Trường Đại học Y Hà Nội. Cổng thông tin điện tử của Nhà trường sẽ được triển khai vào ngày 6/11/2012, trong đó có chuyên mục Giới thiệu sách của các đơn vị và cá nhân đã xuất bản trong toàn Trường.

Các đơn vị và cá nhân có nhu cầu giới thiệu các đầu sách giáo khoa/sách chuyên khảo đã được xuất bản và phát hành trên Cổng thông tin điện tử của Nhà trường để đông đảo bạn đọc được biết đến, xin mời gửi thông tin giới thiệu sách của đơn vị và cá nhân tới Phòng Công nghệ thông tin của Nhà trường cụ thể theo các mục sau:
1. Tên sách/ấn phẩm;
2. Năm/ngày phát hành;
3. Ngôn ngữ;
4. Tổng số trang;
5. Giá;
6. Ảnh bìa của sách/ấn phẩm;
7. Lời giới thiệu về sách/ấn phẩm (hoặc mục lục);
Phòng Công nghệ thông tin sẽ nhận thông tin từ ngày 31/10/2012 đến hết ngày 11/11/2012 để update quảng bá trên Cổng thông tin điện tử của Nhà trường.
Chi tiết xin liên hệ: Nguyễn Thị Thanh Xuân - điện thoại: 0982927476; 38523798 (máy lẻ 166). Tất cả các thông tin giới thiệu về sách xin gửi về email: sachhmu@hmu.edu.vn
 Xin chân thành cám ơn!

Phòng Công nghệ thông tin

Các tin khác

Nhận diện HMU
Quy trình ISO-HMU
Phân hiệu tại Thanh Hóa
Bài giảng danh dự
Nhắn gửi yêu thương
Quản lý văn bản trực tuyến
Cổng thông tin Sinh viên
Lịch giảng đường
Hệ thống bài giảng điện tử
Phòng Công nghệ thông tin
eLearning HMU
CME HMU
Webconference HMU
Hệ thống thư viện ảo
Thư viện
Lời thề nghề nghiệp
Những điều SV cần biết
Trung tam Phat trien chuong trinh
Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội
Khoa Điều dưỡng - Hộ sinh
Bệnh viện Đại học Y
Bác sĩ nội trú
Trung tam Genprotein